Kontakt

Siedziba Główna:

ArchonHome
ul. Juliusza Słowackiego 86
32-400 Myślenice
Województwo Małopolskie

Biuro Obsługi Klienta:
telefon:
12 399 42 42
12 362 30 75

Fax: 12 372 19 09

archonhome.pl
archonhome@archon.pl

NIP: 681-100-32-25
REGON: 350786877
Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr: 1630/90
Wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
Pełna nazwa do FV: ARCHON+ Biuro Projektów Barbara Mendel

ALIOR BANK S.A. PL 56 2490 0005 0000 4530 5899 7384
 

12 399 42 42