Reklamacje towaru

Jeśli zdarzy się sytuacja, iż będziesz zmuszony złożyć reklamację na towar zakupiony za pośrednictwem naszego sklepu archonhome.pl możesz to zrobić pisemnie na adres:

ArchonHome,
ul. Słowackiego 86,
32-400 Myślenice.

lub mailowo: archonhome@archon.pl

Zgłaszając reklamację możesz skorzystać np. z formularza zgłoszenia reklamacji

Decyzja w sprawie reklamacji zostanie przekazana niezwłocznie,  nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Wszystkie reklamacje staramy się rozstrzygnąć w taki sposób, abyś był zadowolony.

 

Dodatkowo informujemy, iż masz możliwości pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz w punkcie 8 naszego regulaminu.

12 399 42 42